Operatie Fort Napoleon

Het garnizoen in het Fort Napoleon is ingeslapen, het slagveld is immers veraf, de bezetting ontoereikend en de oorlogsmoeheid groot. Plots volgt het onheilspellend bericht: oorlog is op komst en Oostende zou wel eens het strijdtoneel kunnen worden. Dringende maatregelen moeten genomen worden: de vestiging in opperste staat van paraatheid brengen, de soldaten bewapenen en trainen, proviand inslaan, strategieën op punt stellen, veldhospitalen inrichten, ... Het gebeuren vindt plaats onder de codenaam "Operatie Fort Napoleon".

Elke compagnie van het fort moet vijf opdrachten volbrengen. Iedere compagnie wil het zo goed mogelijk doen, de garnizoenscommandant heeft immers dubbel soldij in het vooruitzicht gesteld voor de beste afdeling.

De bovenstaande proeven kunnen verder uitgebreid worden met het aanleggen van booby-traps, evacuatieoefening tijdens dewelke men gewonden in het geheim dient af te voeren, ontsnappingsproef waarbij er vanop het dak een rappel gedaan wordt naar een droge gracht, etc ...